Hiển thị kết quả duy nhất

Viết lông dầu ZEBRA YYS10 – YYSS10

Viết lông dầu ZEBRA YYS10 - YYSS10không xoá được (nét nhỏ- 2 đầu ngòi ) (các màu). Viết lông dầu ZEBRA YYS10 - YYSS10 có 2 đầu (1 đầu bé 0,5mm, 1 to 1 cm).