Hiển thị tất cả 4 kết quả

Mũ bảo hiểm hàn Chameleon 4N Plus

Mũ bảo hiểm hàn Chameleon 4N Plus. OTOS has maintained the best in the industrial protective eyewear industry in Korea. We are the world leading company with our excellent technology. We try our best to maintain our world’s best position through continuous developing new technology.

Nhãn cảnh báo nhiệt độ NiGK 8E-50

Nhãn cảnh báo nhiệt độ NiGK 8E-50. Tác dụng cảnh báo khi nhiệt độ một mức định sẵn. Có nhiều mức nhiệt độ để bạn lựa chọn. Xuất xứ Nhật Bản. tem nhiệt độ Nigk.

Nhãn in Brother TZe-S631

Nhãn in Brother TZe-S631
Mã màu:
Brother TZe-S631 - Chữ đen nền vàng siêu dính
Màu sắc: Chữ đen nền vàng
Kích thước:
12mm x 8m

Viết lông dầu ZEBRA YYS10 – YYSS10

Viết lông dầu ZEBRA YYS10 - YYSS10không xoá được (nét nhỏ- 2 đầu ngòi ) (các màu). Viết lông dầu ZEBRA YYS10 - YYSS10 có 2 đầu (1 đầu bé 0,5mm, 1 to 1 cm).