Cùng chúng tôi kiến tạo tương lai

CUỘC SỐNG TẠI FUJI TECH

FUJI TECH chú trọng duy trì văn hóa công ty, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân. Công ty đầu tư xây dựng không gian làm việc hiện đại, sáng tạo.

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Bạn muốn tham gia cùng chúng tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, FUJI TECH liên tục tuyển dụng nhân sự cho mọi vị trí. Dù bạn là một sinh viên mới ra trường hay một ứng viên đã có kinh nghiệm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện để bạn phát triển đầy đủ nhất về tài năng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các ngành nghề và cơ hội việc làm tại FUJI TECH.

CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tài sản lớn nhất của FUJI TECH là con người, vì vậy FUJI TECH luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. FUJI TECH đầu tư đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, chú trọng xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nhân viên cả về vật chất lẫn tinh thần.